WELKOM BIJ ABUBAKKER

 Assalamoe `alaykoem wa rahmatoellahi wa barakatoe!

Vrede zij met u en de genade van God en Zijn welbehagen!

 

Deze site is bedoeld voor jonge Nederlands(talig)e moslims en belangstellende niet-moslims die op zoek zijn naar kennis over de islam. De artikelen op deze site zijn ontstaan uit mijn eigen ervaring en studie en ik heb ook enkele stukken van anderen opgenomen waarvan ik denk dat zij bepaalde onderwerpen beter hebben verwoord dan ik dat zelf zou kunnen doen.

 

 

SPOEDCURSUS ISLAM

Inleiding

Enkele misverstanden

Koran en Sunnah

Vijf zuilen van aanbidding

Het huwelijk en de positie van de vrouw

Islam & andere godsdiensten

Besluit

 

ISLAM IN DE PRAKTIJK

Geloof (imaan)

Over de schepping

Over de vijf zuilen

Zakaat

Ethiek (adhaab/achlaq)

Waarom vasten wij?

Ramadan, de maand van vrede en vergeving

Het huwelijk in de islam (vernieuwd)

Ecologie

Economie (1)

Economie (2)

Islam op het werk

De hoofddoek

Geen plaats voor een dubbele seksmoraal

Wat vertelt de sjaria ons over een duurzame levenswijze?

Soera Al Alaq

 

MUHAMMAD

Mohammed was geen fundamentalist

 

ISLAMITISCHE FEESTDAGEN

De islamitische kalender

Islamitische feest- en gedenkdagen

Het offerfeest (nieuw)

Feest- en gedenkdagen voor het jaar 1430/2009

 

DIALOOG

Koran en evangelie (Al Fatiha en Onze Vader)

Soera Al Alaq

In gesprek met niet-moslims

 

JEUGDPAGINA

Ramadan

De moskee

De imaam

Het verhaal van koning Salomo en de koningin van Saba

Het verhaal van Noach en de ark

Jonas, de vriend van de vis

Uit het leven van Mohammed I: geboorte en openbaring (nieuw)

Uit het leven van Mohammed II: de nachtelijke reis

 

 

COLUMN

To be a muslim in the West (Engels)

Tot de islam bekeerde autochtonen zijn dikwijls te fanatiek om goede moslims te heten (reatie op een column van Youssef Azghari)

Pluriforme samenleving 

Verdient Ayaan Hirsi Ali de dood?

Over het slaan van vrouwen

 

DIVERSEN

Verslag van mijn hadj (deel 1: oemra)

Mijn verhaal

Wijze woorden

Waarom kiest een moslim voor de vrijeschool?

Waarom kiest een moslim voor biologisch-dynamische voeding?

 

Mijn geest is door en door vervuld van U;
Een volmaakte vriend bent Ge voor mij.
Wanneer ik spreek, spreek ik van U;
Verlang naar U wanneer ik zwijg.

(Rābi`ah al `Adawiyyah al Basri, 185 AH/801 AD)

 

Je bent pas jezelf in het gezelschap van anderen. Wat voor waarde heeft een diamant als die niet gezien wordt? In het contact met anderen worden steeds andere facetten van je persoonlijkheid aangesproken en tot ontwikkeling gebracht.

 

In dialoog met mijn nafs vind ik mezelf altijd heel wat, maar in het contact met anderen stoot ik mij telkens weer aan mijn tekortkomingen. Dat versterkt natuurlijk mijn neiging tot afzondering, want wie vindt het nu prettig steeds met zijn zwakheden geconfronteerd te worden? Aan de andere kant is confrontatie met je tekortkomingen de enige manier om je ervan bewust te worden en aan verbetering te werken. Interactie is dus een vereiste voor persoonlijke ontwikkeling.

 

Kijk ook eens op: 

IslamAgenda.nl

 

Groene moslims
mijn site over milieubewuste islam

 

My Submission
mijn site over progressieve islam

Externe links

Literatuur

Ik ben ook beschikbaar als 'uitleenmoslim'!

 

Voor vragen kunt u mij mailen

of bellen naar: 06 44 920 544 (bij voorkeur 's avonds)

 

Artikelen van mijn hand mogen vrijelijk worden overgenomen of geciteerd, mits ongewijzigd en met vermelding van mijn naam (Muhammad Yahya).

Muhammad Yahya 2006